Re: Problem - odwzorowania

Autor: szyjewsk@gate.math.us.edu.pl (Marek Szyjewski)

pl.sci.matematyka

Dalej, f jest złożeniem dwóch funkcji, które mają dobrze znane funkcje odwrotne. Jako złożenie funkcji odwracalnych jest odwracalna i funkcja odwrotna do funkcji złożonej jest złożeniem funkcji odwrotnych w odwrotnej kolejności:
(fog)^{-1} = (g^{-1})o(f^{-1}).