Re: news.tpnet.pl jest uroczy

Autor: stormy@itp.net.pl (Adam Stolarczyk)

pl.news.admin

[Dyskusja nt. informowania użytkowników o ew. przerwach w działaniu serwerów...]

Paweł L. Bogdziun <pawelec.to_wytnij@pp.pl> wrote:

Uprasza się lokatorów o powiadamianie o pożarze z trzydniowym wyprzedzeniem. Uprzedza się, że niespełnienie w/w warunku może spowodować niewysłanie beczkowozu.
Straż Pożarna.
Ty się zając śmiej, ale ja ostatnio na drzwiach mojego bloku widziałem kartkę (aż zerwałem na pamiątkę ;) o treści: (fragmenty w <> były wpisane długopisem, reszta to druk.)


Mazowiecki Okręgowy Zakład Gazownictwa
Uprzejmie zawiadamia, że w dniu <2.03.99> o godz <18:45> w budynku nr. <24> przy ul. <Bruna> nastąpi przerwa w dopływie gazu spowodowana koniecznością wykonania <awarii>. Przewidywany termin wznowienia dopływu gazu <do odwołania>.