Szerokiej drogi...

Autor: marcin@nospam.bigvent.com.pl (Marcin Gosiewski)

pl.listserv.chomor-l

Kwitek kasowy ze stacji benzynowej (autentyk)
(tu nazwa stacji itp.)

1. WÓDKA WYBOROWA 0,75 ... 24,00

RAZEM 24,00
*** SZEROKIEJ DROGI KIEROWCO ***