Wajdę

Autor: wladek@free.com.pl (Władyczka Artur)

pl.pregierz

Piętnuję Andrzeja Wajdę za to, że obsadził Bogusia Lindę w "Panu Tadeuszu". Już to sobie wyobrażam.

"Litwo, ojczyzno moja ty jeste¶ jak zdrowie,
ile cię trzeba cenić ten kwa się dowie,
a poza tym nie chce mi się z tob± gadać"