Re: Jak napisać wniosek?

Autor: jola@user.com.pl (Jolanta Pers)

pl.hum.polszczyzna

Mic miał taki problem:
Czy mógłby ktoś z szanownych grupowiczów podać mi formę, którą mógłbym się kierować podczas pisania wniosku.
Wniosek

O Istoto Najdoskonalsza! Ja, padalec ohydny co z najpodlejszej dziury kloacznej wypełzł, niegodzien Twych przeczystych śladów ciałem mym haniebnym brukać, ni wzroku kaprawego na Twój cień potężny wznosić, ani moim tchem cuchnącym krystalicznej woni oddechu Twego kalać, ja, najnędzniejszy z nędznych wiję się u Twych stóp, które po płatkach róży jeno stąpać winny, nikczemną twarzą w proch padając, błagam najpokorniej Cię, o Dostojny, byś raczył skłonić swe boskie oblicze i by Twe niezmącone oko spoczęło na tym lichym wniosku. I ze swej jamy nieczystej, ja, pies plugawy, skamlę do Ciebie, o Najmądrzejszy z Mądrych, byś w łaskawości Swej nieskończonej wniosek ów raczył przyjąć. Bo jak nie, to będę Ci musiał z przykrością dać w ryło.

Sługa uniżony,
(podpis)

PS. Plagiat jak najbardziej zamierzony.