Autor: saddie@ideefixe.nom.pl (Sad Loser)
Subject: Re: Wist's Party Line
Newsgroups: pl.rec.hihot
Message-ID: <slrn7mfha8.3sn.saddie@voodoo.ideefixe.nom.pl>

Tako rzecze Slawomir Szczyrba :

> Wist raczył powiedzieć był :
>
> > > Proponujesz Wistowi butelke Napoleona/z Napoleonem?
> > > Chcesz go rozpić?
> >
> > To se ne da, pani Havranek. ;) Ja jestem niepijacy. :p
>
> A tak porządnie wygląda... ;))

   Marian Załucki - "Wyrodny syn"

Porządny ojciec, 
porządna matka,
a on - czort wie co - 
Zagadka!
Znają go ludzie od dzieciństwa,
znają go niemal, odkąd żyje:
niby nie zrobił nigdy świństwa,
niby porządny, 
a - nie pije !
Nieraz robiliśmy mu chryję,
że młody, zdolny,
a nie pije...

Bo gdy ktoś - prawda - alkoholik,
to wiesz, że Polak i katolik!
A tak - to kto?
Wnet się wyłania
ta kwestia zaufania.

Sam go broniłem wobec opinii:
"Słuchajcie, on trzeźwy -
nie wie, co czyni!
A może sekret jakiś fatalny?
Może cudzoziemiec?
Może nienormalny?..."

W całej Europie przecież wiedzą,
od Morza Czarnego
do La Manche'a,
że w Polsce dzieci tylko j e d z ą,
dorosły - z a k a n s z a !

I Ministerstwo Aprowizacji
(co stwierdzam nie bez pychy)
maja wkrótce przekształcić...
W Ministerstwo Zagrychy!

A on - on co?
On, proszę Gości,
w oparach tarza się trzeźwości -
aż mi go żal!
Bo pojmie wkrótce,
że spod nieszczęsnej jest gwiazdy...

Wszak u nas wszystko
załatwia się przy wódce:
i ślub,
i awans,
i prawo jazdy!
Trudno, panowie abstynenci,
tu nie pomoże płacz i żal nie -
bez kieliszka nieważne!
Tak jak bez pieczęci.
I jak on chce żyć!
Nie-le-gal-nie?!

U kobiet też nie ma szansy za grosz:
bez wódki - nie razbieriosz!

Więc gdym go ujrzał raz z daleka,
postanowiłem ratować człowieka,
co w abstynencji się pławi...
Wyciągam doń
pomocną dłoń -
no, może, cholera, postawi?!

On na mój widok rozwiał się jak dym,
za najbliższą znikł bramą...
Wyrodne dziecko!
Wyrodny syn -
nie lubi taty z mamą!